AE/ZP-27-01/17
19.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 19.01.2017
19.01.2017
Specyfikacja SIWZ - 19.01.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 10.02.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 13.04.2017