AE/ZP-27-04/17
30.01.2017
Ogłoszenie o zamówieniu- 30.01.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 01.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.02.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 06.02.2017
30.01.2017
Specyfikacja SIWZ - 30.01.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 10.02.2017 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 5 - 24.02.2017 Zmiany treści SIWZ - 01.02.2017 Zmiany treści SIWZ - 03.02.2017 Zmiany treści SIWZ - 06.02.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.02.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-3, 5-11 oraz unieważnienie postepowania w zakresie Pakietu Nr 4 - 07.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 12.04.2017