AE/ZP-27-16/17
20.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 20.03.2017
20.03.2017
Specyfikacja SIWZ - 20.03.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 28.03.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-3 - 12.04.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.05.2017