AE/ZP-27-17/17
28.03.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 28.03.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.04.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.04.2017
28.03.2017
Specyfikacja SIWZ - 28.03.2017
Zmiany treści SIWZ - 03.04.2017 Zmiany treści SIWZ - 04.04.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.04.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 11.04.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.05.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.06.2017