AE/ZP-27-21/17
04.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.04.2017
04.04.2017
Specyfikacja SIWZ -04.04.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.04.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.04.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.04.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 - 3 - 01.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.07.2017