AE/ZP-27-23/17
13.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 13.04.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 14.04.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.04.2017
13.04.2017
Specyfikacja SIWZ- 13.04.2017
Zmiany treści SIWZ - 26.04.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.05.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-14; 16-20; 22-37; 39 - 10.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.08.2017