AE/ZP-27-27/17
28.04.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 28.04.2017
28.04.2017
Specyfikacja SIWZ - 28.04.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.05.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 10.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-9 i 11 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 10 - 31.05.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.07.2017