AE/ZP-27-28/17
02.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 02.05.2017
02.05.2017
Specyfikacja SIWZ - 02.05.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 - 3 - 01.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.07.2017