AE/ZP-27-29/17
12.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 12.05.2017
12.05.2017
Specyfikacja SIWZ - 12.05.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.06.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 21.06.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 - 23.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.08.2017