AE/ZP-27-30/17
27.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 27.05.2017
27.05.2017
Specyfikacja SIWZ - 27.05.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.06.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.06.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 04.07.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.08.2017