AE/ZP-27-31/17
23.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.05.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu -25.05.2017
23.05.2017
Specyfikacja SIWZ - 23.05.2017
Zmiany treści SIWZ - 25.05.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.05.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.05.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 02.06.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2, 3, 4, 5 i 6 - 06.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 7-11 - 30.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 26.07.2017