AE/ZP-27-33/17
30.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 30.05.2017
30.05.2017
Specyfikacja SIWZ - 30.05.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 07.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-6, 8, 10-12 - 06.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 24.07.2017