AE/ZP-27-39/17
23.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.06.2017
23.06.2017
Specyfikacja SIWZ - 23.06.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 03.07.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania - 18.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.09.2017