AE/ZP-27-40/17
26.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 26.06.2017
26.06.2017
Specyfikacja SIWZ - 26.06.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 30.06.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.07.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.07.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.07.2017