AE/ZP-27-41/17
28.06.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 28.06.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.07.2017
28.06.2017
Specyfikacja SIWZ - 28.06.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.07.2017 Zmiany treści SIWZ - 26.07.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 11.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.10.2017