AE/ZP-27-43/17
11.07.2017
Ogłoszenie o zamówieniu-11.07.2017
11.07.2017
Specyfikacja SIWZ-11.07.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 17.07.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.07.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.07.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 28.07.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 03.08.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 17.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 2-7 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 - 29.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 02.11.2017