AE/ZP-27-47/17
28.07.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 28.07.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.08.2017
28.07.2017
Specyfikacja SIWZ - 28.07.2017
Zmiany treści SIWZ - 04.08.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.08.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 17.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-3, 6-7, 9 i 11 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 4, 5, 8, i 10- 13.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 18.10.2017