AE/ZP-27-50/17
24.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 24.08.2017
24.08.2017
Specyfikacja SIWZ - 24.08.2017
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 03.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2 i 3 - 07.11.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.12.2017