AE/ZP-27-51/17
08.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 08.09.2017
08.09.2017
Specyfikacja SIWZ - 08.09.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.09.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.09.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 18.09.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-2,4 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 3, 5-8 - 26.10.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.12.2017