AE/ZP-27-52/17
20.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 20.09.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.09.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 27.09.2017
20.09.2017
Specyfikacja SIWZ - 20.09.2017
Zmiany treści SIWZ - 25.09.2017 Zmiany treści SIWZ - 27.09.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 28.09.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.09.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1- 8 i 10 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 9, 11, 12 i 13 - 03.11.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.12.2017