AE/ZP-27-54/17
22.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 22.09.2017
22.09.2017
Specyfikacja SIWZ - 22.09.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.09.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 03.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-5 - 07.11.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.12.2017