AE/ZP-27-61/17
17.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 17.11.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 22.11.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 23.11.2017
17.11.2017
Specyfikacja SIWZ - 17.11.2017
Zmiany treści SIWZ - 22.11.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.11.2017 Załącznik Nr 1 do pytań i odpowiedzi dotyczących SIWZ - 23.11.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 24.11.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.11.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-7; 9-10; 13; 15-22 oraz unieważnieniu postępowania w Pakietach Nr 8, 11 i 12 - 11.01.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 14 - 19.01.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.02.2018