AE/ZP-27-66/17
06.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - 06.12.2017
06.12.2017
Specyfikacja SIWZ - 06.12.2017
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.12.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 12.12.2017 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -15.12.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.01.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.02.2018