AE/ZP-27-04/18
20.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 20.01.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 23.02.2018
20.01.2018
Specyfikacja SIWZ - 20.01.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 12.02.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.02.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.02.2018 Zmiany treści SIWZ - 23.02.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.03.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 12; 37-39 - 17.04.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-11; 13-25; 27-36 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 26 - 27.04.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr: 12, 28, 31, 36, 37, 38 - 23.05.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr: 1-11, 13-25, 27, 29-30,32-35 - 07.06.2018