AE/ZP-27-05/18
22.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 22.01.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.01.2018
22.01.2018
Specyfikacja SIWZ - 22.01.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 24.01.2018 Zmiany treści SIWZ - 26.01.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.01.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -31.01.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1- 16.02.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.03.2018