AE/ZP-27-06/18
24.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 24.01.2018
24.01.2018
Specyfikacja SIWZ - 24.01.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 01.02.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.03.2018 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 7 - 14.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.04.2018