AE/ZP-27-08/18
01.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 01.02.2018
01.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 01.02.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.02.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 13.03.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.04.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 12.05.2018