AE/ZP-27-09/18
01.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 01.02.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 15.02.2018
01.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 01.02.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 15.02.2018 Zmiany treści SIWZ - 15.02.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.02.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.02.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 01.03.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania - 14.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.03.2018