AE/ZP-27-10/18
02.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 02.02.2018
02.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 02.02.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.02.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.03.2018