AE/ZP-27-11/18
05.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 05.02.2018
05.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 05.02.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.02.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 13.02.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 3 i 7 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 1-2, 4-6 - 02.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 22.03.2018