AE/ZP-27-14/18
13.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 13.02.2018
13.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 13.02.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 21.02.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-4 - 07.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.04.2018