AE/ZP-27-16/18
16.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 16.02.2018
16.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 16.02.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.02.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -26.02.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.03.2018