AE/ZP-27-18/18
23.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.02.2018
23.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 23.02.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.03.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.04.2018