AE/ZP-27-19/18
28.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 28.02.2018
28.02.2018
Specyfikacja SIWZ - 28.02.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.03.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 08.03.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.03.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.04.2018