AE/ZP-27-22/18
07.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 07.04.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 02.05.2018
07.04.2018
Specyfikacja SIWZ - 07.04.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 02.05.2018 Zmiany treści SIWZ - 02.05.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 07.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 18.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.08.2018