AE/ZP-27-30/18
14.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.04.2018
14.04.2018
Specyfikacja SIWZ - 14.04.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 02.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 23.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.08.2018