AE/ZP-27-33/18
25.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 25.04.2018
25.04.2018
Specyfikacja SIWZ - 25.04.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 02.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -09.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.05.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.07.2018