AE/ZP-27-38/18
15.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 15.05.2018
15.05.2018
Specyfikacja SIWZ- 15.05.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.08.2018