AE/ZP-27-41/18
21.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 21.05.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.05.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.05.2018
21.05.2018
Specyfikacja SIWZ- 21.05.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.05.2018 Zmiany treści SIWZ - 25.05.2018 Zmiany treści SIWZ - 25.05.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 04.06.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.07.2018