AE/ZP-27-44/18
13.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 13.06.2018
13.06.2018
Specyfikacja SIWZ- 13.06.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.06.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 19.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.10.2018