AE/ZP-27-46/18
15.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 15.06.2018
15.06.2018
Specyfikacja SIWZ - 15.06.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 20.06.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 25.06.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-6 i 8-9 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietów Nr 7 i 10 - 17.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.08.2018