AE/ZP-27-47/18
18.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 18.06.2018
18.06.2018
Specyfikacja SIWZ- 18.06.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.06.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 22.06.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 27.06.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-2, 5 i 10 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietów Nr 3, 4, 6, 7, 8, 9 - 27.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.08.2018