AE/ZP-27-52/18
02.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 02.07.2018
02.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 02.07.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 23.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.08.2018