AE/ZP-27-54/18
04.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 04.07.2018
04.07.2018
Specyfikacja SIWZ- 04.07.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.07.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 4, 6, 10 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1-3, 5, 7-9 - 20.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.09.2018