AE/ZP-27-56/18
12.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 12.07.2018
12.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 12.07.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 27.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.08.2018