AE/ZP-27-58/18
19.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 19.07.2018
19.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 19.07.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 31.07.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu Nr 1 i 2 - 03.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.11.2018