AE/ZP-27-60/18
23.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.07.2018
23.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 23.07.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 30.07.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 02.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.10.2018