AE/ZP-27-62/18
25.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 25.07.2018
25.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 25.07.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.07.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 01.08.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 06.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-7, 9 i 11 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 8 i 10 - 19.10.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.11.2018