AE/ZP-27-63/18
31.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 31.07.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 06.08.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 08.08.2018
31.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 31.07.2018
Zmiany treści SIWZ - 06.08.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.08.2018 Zmiany treści SIWZ - 08.08.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 16.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.10.2018