AE/ZP-27-65/18
13.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 13.08.2018
13.08.2018
Specyfikacja SIWZ- 13.08.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.08.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 4, 6, 7, 9, 11 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 5, 8 i 10 - 18.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.10.2018